Parafia św. Mikołaja Biskupa we Wleniu

ul. Dworcowa 14, 59-610 Wleń, tel. 75 7136077


Serdecznie witamy na naszej stronie i zapraszamy do odwiedzenia Wlenia
i naszego kościoła


AKTUALNOŚCI:

 

ZAPROSZENIE NA MISJE ŚWIĘTE W NASZEJ PARAFII

03 - 11 października 2020 r.

Racibórz, 08. 09. 2020 roku

w Święto Narodzenia NMP

 

„Idźcie i głoście” – powołani do życia w prawdzie.

 

Drodzy mieszkańcy parafii św. Mikołaja Biskupa we Wleniu

oraz filii w Bystrzycy i Pilchowicach.

 

Z łaski Bożej dane nam jest przeżywać po ostatnim dziesięcioleciu kolejny czas Misji Świętych, czasu w którym chcemy jeszcze bardziej zbliżyć się do Jezusa Chrystusa, a zarazem czasu wyciszenia,  pokuty i nawrócenia, poprawy i zmiany swojego życia i postępowania.

Wielu z nas czuje gorycz krzywdy, niesprawiedliwości, biedy, wyzysku, bezrobocia, choroby, samotności. Ponadto dochodzą jeszcze nasze słabości, grzechy, wady, złe przyzwyczajenia. To wywołuje często bezmiar cierpienia, lęku, bezradności. A przecież chrześcijanin to człowiek radości i nadziei. Czas powrócić do Boga, który jest źródłem łaski i pokoju! Czas uporządkować sprawy swojego sumienia. Czas umocnić swoją więź z Chrystusem.

W przeżywaniu tej prawdy pomogą nam MISJE ŚWIĘTE. Chcemy w tym czasie zastanowić się: Jak w moim życiu mogę naśladować życie Jezusa Chrystusa i stawać się Jego uczniem. Mówiąc inaczej: Jak dobrze żyć w obecnym świecie, który proponuje nam zupełnie inne postawy i „wartości” niż Jezus Chrystus. Chcemy też otoczyć troską nasze życie, które jest bezcennym darem Bożym. Przypominać nam o tym świętym czasie będzie dzwon pokutny, który od poniedziałku do piątku dzwonić będzie w czasie każdej mszy św. po komunii św. a my w tym czasie w postawie klęczącej modlić się będziemy w ciszy i prosić o nawrócenie dla naszych sióstr i braci, którzy są z dala od kościoła, oraz za nas o dobre owoce tych Misji świętych.

Ważne jest nie tylko to życie naturalne ale i nadprzyrodzone, którego udziela nam Bóg przez swoją łaskę. Myślą jedną z wielu niech będą nam słowa Samarytanki:

„ PANIE, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła” /J 4,15/.

„Nie lękaj się niczego. Ja zawsze jestem z Tobą. We mnie znajdziesz ukojenie wszelkich niepokojów i lęków” - św. Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki 7.06.1997.

Z radością przyjęliśmy zaproszenie od waszego ks. Proboszcza Krzysztofa Madeja do przeprowadzenia Misji Świętych w Waszej parafii.

Zapraszamy Was wszystkich do licznego udziału w tych Misjach i życzymy Wam i sobie owocnych i pięknych przeżyć.

 

 

Z franciszkańskim pozdrowieniem

POKÓJ I DOBRO

O. Ignacy Szczytowski OFM

o. Kamil Tymecki OFM

*********

 

Plan Misji Świętych.

Sobota 03.10.2020

17.00 – Msza św. z nauka ogólną. Pilchowice

18.00 – Msza św. z nauka ogólną. – Wleń

 

Niedziela 04.10.2020 – rozpoczęcie Misji Świętych.

7.30 - Msza z nauką ogólną - Wleń

8.45 - Msza z nauką ogólną – Pilchowice

10.00 - Msza z nauką ogólną - Bystrzyca

11.30 - Msza z nauką ogólną – Wleń

17.00 - Msza z nauką ogólną – Wleń

20.30 – Nabożeństwo na rozpoczęcie Misji świętych –  przekazanie stuły i kluczy.

 

Poniedziałek 05.10.2020 – Chrzest Święty źródłem łaski.

okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą.

9.00 - Msza św. z nauką ogólną, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Wleń

16.00 - Msza św. z nauką ogólną, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. - Bystrzyca

17.00 - Msza św. z nauką ogólną, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. – Pilchowice

18.00 - Msza św. z nauką ogólną, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. - Wleń

20.30 – Nabożeństwo/Apel

 

Wtorek 06.10.2020 – Dzień Chorych – cierpienie jest darem.

okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą.

9.00 - Msza św. dla chorych z nauką ogólną, namaszczenie chorych. Wleń

16.00 - Msza św. dla chorych z nauką ogólną, namaszczenie chorych. Bystrzyca

17.00 - Msza św. dla chorych z nauką ogólną, namaszczenie chorych. Pilchowice

18.00 - Msza św. dla chorych z nauką ogólną, namaszczenie chorych. Wleń

20.30 – Nabożeństwo/Apel

 

Środa 07.10.2020 – powołani do świętości.

okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą.

9.00 - Msza św. z nauką ogólną. Wleń

16.00 - Msza św. z nauką ogólną. Bystrzyca

17.00 - Msza św. z nauką ogólną. Pilchowice

18.00 - Msza św. z nauką ogólną. Wleń

20.30 – Nabożeństwo/Apel

 

Czwartek 08.10.2020 – Rodzina Bogiem silna.

okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą.

9.00 - Msza św. z nauką ogólną, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Wleń

16.00 - Msza św. z nauką ogólną, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Bystrzyca

17.00 - Msza św. z nauką ogólną, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Pilchowice

18.00 - Msza św. z nauką ogólną, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Wleń

20.30 – Nabożeństwo/Apel

 

Piątek 09.10.2020 – Pamięć o rzeczach i sprawach ostatecznych.

okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą.

9.00 - Msza św. z nauką ogólną. Wleń

16.00 - Msza św. z nauką ogólną. Bystrzyca

17.00 - Msza św. z nauką ogólną. Pilchowice

18.00 - Msza św. z nauką ogólną. Wleń

20.30 – Nabożeństwo/Apel z modlitwą za zmarłych na cmentarzu.

 

Sobota 10.10.2020 – Zawierzenie Maryi/ Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

9.00 - Msza św. z nauką ogólną, zawierzenie Niepokalanemu Sercu NMP. Wleń

16.00 - Msza św. z nauką ogólną, zawierzenie Niepokalanemu Sercu NMP. Bystrzyca

17.00 - Msza św. z nauką ogólną, zawierzenie Niepokalanemu Sercu NMP. Pilchowice

18.00 - Msza św. z nauką ogólną, zawierzenie Niepokalanemu Sercu NMP. Wleń

20.30 – Nabożeństwo/Apel

 

Niedziela 11.10.2020 – Zakończenie Misji Świętych.

7.30 - Msza z nauką ogólną na zakończenie Misji.- Wleń

8.45 - Msza z nauką ogólną na zakończenie Misji, poświęcenie Krzyża Misyjnego i krzyży – Pilchowice

10.00 - Msza z nauką ogólną na zakończenie Misji, poświęcenie Krzyża Misyjnego i krzyży- Bystrzyca

11.30 - Msza z nauką ogólną, Uroczyste zakończenie Misji Świętych, poświęcenie krzyża misyjnego i krzyży, Te Deum,– Wleń

17.00 - Msza z nauką ogólną – Wleń

********

ODKRYTO RELIKWIE ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ

11 marca 2020r. podczas prac konserwatorskich przy sarkofagu Świętej Jadwigi Śląskiej w trzebnickiej  Bazylice odkryto srebrną szkatułkę  z doczesnymi szczątkami księżnej.

Kiedy rozpoczęto prace konserwatorskie z powodu  pęknięć grobowca, nie  wiedziano dokładnie gdzie znajdują się relikwie Patronki Śląska. Podejrzewano, że w centralnym miejscu, marmurowej trumnie, na której leży figura Świętej. Relikwie jednak odkryto w nietypowym  i mniej widocznym miejscu, pod kamienną płytą, która różniła się od pozostałych. Zmarła została kanonizowana w 1267r. a jej szczątki umieszczono w barokowym sarkofagu w 1679r. Przy małej szkatułce zwanej trumienką znaleziono ołowianą tabliczkę. Po przetłumaczeniu okazało się, że ostatni raz otwierano sarkofag w 1764r.

Proboszcz i kustosz trzebnickiego sanktuarium- ks.  Piotr Filas powiedział: „że uwzględniając kontekst życia  Świętej, Jej posługę pośród chorych  i potrzebujących,  oraz to w jakim czasie  zostały odkryte relikwie Patronki, Pan Bóg z pewnością daje nam wyraźny znak, aby Święta Jadwiga stała się dla świata Patronką walki z koronawirusem”.

Modlitwa za wstawiennictwem Świętej Jadwigi Śląskiej w trakcie trwania epidemii koronawirusa.

„Panie Jezu Chryste, dawco życia i śmierci, który dałeś nam za niebieską Patronkę Świętą Jadwigę.   Do  Twojej służebnicy od pokoleń przychodzą wierni w trudnych momentach życia, aby prosić Cię o potrzebne łaski za Jej wstawiennictwem, wejdź w nasze życie i naszą codzienność i błogosław, Światu, Europie, naszej Ojczyźnie, naszym Rodzinom i nam samym. Spraw, za wstawiennictwem Świętej Jadwigi, która pochylała się nad biednymi i chorymi, śpiesząc im z pomocą, abyśmy w tych chwilach uciekali się pod płaszcz naszej Patronki i doświadczali Twojej obecności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków . Amen”

Święta Jadwigo, Patronko w walce z epidemią koronawirusa- módl się za nami.

********

Zarządzenie Biskupa Legnickiego

W związku z wprowadzeniem w dniu 14 marca 2020 roku na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego i wydanym w tej sprawie Komunikatem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski uznaje za obowiązujące na terenie diecezji legnickiej wszystkie wskazania. Z dniem 14 marca 2020 roku Biskup Legnicki – stosownie do „Rozporządzenia Ministra Zdrowia” z dnia 13 marca br., które ograniczyło liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób – zarządza do odwołania (tzn. do odwołania Rozporządzenia MZ), aby na terenie diecezji legnickiej podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób, ponadto udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

*******

Transmisje Mszy świętych

 

Odnoszcząc się do powyższej treści zachęcamy do skorzystania z duchowej łączności poprzez udział w niedzielnej Mszy świętej:

***

poprzez transmisje radiowe:

– Jedynka (Polskie Radio) – godz. 9.00 – transmisja z Bazyliki pw. św. Krzyża w Warszawie

– Radio Maryja – godz. 9.00 – transmisja z Bazyliki pw. św. Krzyża w Warszawie

– Radio Jasna Góra – godz. 6.00; 17.00

***

poprzez transmisje telewizyjne:

– TVP 1 – godz. 7.00 i 11.00

– TV TRWAM – godz. 9.30 – transmisja z Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze

– TVP POLONIA – godz. 13.00

***

poprzez transmisje internetowe:

– Katedra Legnicka św. Apostołów Piotra i Pawła – godz. 7.00, 7.30, 8.15, 9.00, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 18.30, 20.00 – kliknij >>tutaj<<

– Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Bogatyni – godz. 7.30, 10.30, 12.00 i 17.00 – kliknij >>tutaj<<

– Kaplica Cudownego Obrazu na Jasnej Górze – godz. 6.00; 7.00; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 15.30; 16.15; 17.00; 18.30 i 20.00 – kliknij >>tutaj<<

– Bazylika Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – godz. 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.20, 18.00 – kliknij >>tutaj<<

– Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej Kawaryjskiej – godz. 8.00; 11.00 i 16.00 – kliknij >>tutaj<<

– Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej – godz. 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 – kliknij >>tutaj<<

***

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W KATEDRZE LEGNICKIEJ:

kliknij >>TUTAJ<<

 

 

*********

Zasady postępowania na najbliższe dni – komunikat Rady Stałej KEP

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,

c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,

b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,

c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

 

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

 

********

 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z PARAFII WLEŃ

17 - 27 listopada 2020

IZRAEL - JORDANIA

Parafia nasza organizuje 11 dniową pielgrzymkę samolotową do Ziemi Świętej (Izrael i Jordania) w dniach 17 - 27 listopada 2020 r. Koszt 3500 zł + 450 USD. Program jest dostępny na stronie internetowej w zakładce „Pielgrzymki”. Zapisy w parafii.

 

***********

Święta Jadwiga Śląska Patronką Wlenia

W niedzielę 14 października 2018 roku przeżywaliśmy uroczystość nadania naszemu miastu Patronatu św. Jadwigi Śląskiej. O godz. 12.00 rozpoczęła się uroczystość na rynku miasta skąd wyruszył korowód historyczny do kościoła parafialnego, gdzie o godz. 12.30 została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego, z udziałem nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz zaproszonych gości, podczas której został odczytany Dekret Stolicy Apostolskiej o nadaniu Patronatu św. Jadwigi Śląskiej miastu Wleń. Po Mszy św. odbył się Festyn Jadwiżański na placu przed szkołą. Wieczorem o godz. 18.00 w kościele miał miejsce spektakl słowno-mużyczny pt. „Święta Jadwiga Śląska” w wykonaniu Juletty Gonzales i Małgorzaty Zuchowicz a o godz. 19.00 odbył się koncert finałowy „Historia. Pamięć. Tożsamość” pod dyrekcją Alana Urbanka.

 

************

Została przeprowadzona inwentaryzacja Cmentarza Parafialnego we Wleniu i w Pilchowicach. Proszę o dokonanie dzierżawy za groby. Proszę także o zapoznanie się z Regulaminem Cmentarza Parafialnego we Wleniu i w Pilchowicach wywieszonym przy bramach wejściowych. Regulamin jest także dostępny w zakładce "Wydarzenia".

************

 

 

Cegiełka na remont kościoła parafialnego

 

Czy wiesz, że?

Przed II wojną światową od Zielonych Świąt do połowy lipca odbywały się w wleńskim zamku przedstawienia historyczne:

Kalendarz


Dzisiaj jest: Poniedziałek
26 Października 2020

Imieniny obchodzą:
Dymitriusz, Ewaryst, Eweryst, Lucyna, Ludmiła, Lutosław, Łucjan

Do końca roku zostało 67 dni.

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XXX tygodnia okresu zwykłego

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś:70
mod_vvisit_counterWczoraj:567
mod_vvisit_counterW tygodniu:70
mod_vvisit_counterW miesiącu:14900
Ta strona używa plików Cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.